Anasayfa Makaleler Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi 
Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından “Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi” isminde bir rehber yayımlandı.  

Yazar: Av. Gökçe AyteşStj. Av. Sümeyye F. Vızlı  

Tarih: 02.11.2021 


Kurum, “Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi” isimli rehber (“Rehber”) ile kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik talepleri hakkındaki Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 23/06/2020 tarihli ve 2020/481 sayılı kararı (“Karar”) çerçevesinde, arama motorları nezdinde unutulma hakkının kullanılmasına açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda rehberde öncelikle unutulma hakkı ile bu hakkın uluslararası ve ulusal hukuktaki gelişimine yer verilmiştir.  

1. Türk Hukukunda Unutulma Hakkı 

İlgili kişilerin verilerinin yayımlandıkları kaynaklardan silinmesine dair talepleri, Anayasa’nın 20/3. maddesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 4., 7. ve 11. maddelerinde ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesinde yer verilen düzenlemeler çerçevesinde ele alınarak değerlendirilmektedir. 

Bu haliyle unutulma hakkı iç hukukumuzda ayrı bir hak olarak tanımlanmamış olup pek çok hakkı içinde barındıran bir üst kavram olarak değerlendirilmektedir. Bu hakkın tesisi ve gereklerinin yerine getirilmesi adına; “silme”, “yok etme veya anonim hâle getirme” ile “indeksten çıkarma” işlemi gibi somut olaya göre belirlenen birçok araç söz konusudur. 

2. Unutulma Hakkına ilişkin Kurul Kararı 

Rehbere temel oluşturan Karar uyarınca arama motorlarının, üçüncü taraflara ait internette topladıkları kişisel verilerin işlenmesinin amaç ve vasıtalarını belirlemeleri sebebiyle veri sorumlusu olarak kabul edilmesine ve arama motorları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin “kişisel veri işleme” faaliyeti olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

Kanun’un başvuru ve şikâyet hakkına ilişkin hükümlerinde belirtilen usul ve süreler esas alınarak ilgili kişilerin, arama sonuçlarının indeksten çıkarılmasına yönelik talepleri ile ilgili olarak öncelikle arama motorlarına başvuruda bulunmaları zorunludur. Veri sorumlusu arama motorlarının söz konusu talepleri reddetmeleri veya sessiz kalmaları halinde ilgili kişiler, Kurul’a şikâyette bulunabilirler. İlgili kişilerin, Kurul’a başvuruda bulunurken aynı zamanda doğrudan yargı yoluna başvurmaları da mümkündür. 

SONUÇ: Yayımlanan rehber ile kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik talepleri hakkında arama motorları nezdinde unutulma hakkının kullanılmasına açıklık getirilmiştir. 


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.