Anasayfa Çalışma Alanları
Ticaret Hukuku
Uluslararası Sözleşmeler
İdare Hukuku
İmar Hukuku
Şirketler Hukuku
Distribütörlük, Franchise ve Acentelik İlişkileri
Kültür Varlıkları Hukuku
Gayrimenkul Hukuku
İlaç ve Sağlık Hukuku
Tıbbi Cihaz Düzenlemeleri
İş Hukuku
Dava ve Uyuşmazlık Çözümleri
Şirket Birleşme ve Devralmaları
Rekabet Hukuku
Vatandaşlık Hukuku
Gümrük Hukuku