Anasayfa Makaleler Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde Değişiklik YapıldıYıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı


18 Ağustos 2017 Cuma günü Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle yıllık ücretli izin kullanımında kullanma şekli değiştirilmiş, alt işverenin değişmesi halinde de yıllık izin haklarının işçinin işyerinde ilk çalışmaya başladığı tarihten itibaren hesaplanacağı açıklığa kavuşturulmuş ve yeraltı işlerinde çalışan isçiler için de yıllık izinlerine 4 gün ekleme yapılmıştır.

Yazar: Av. Haşmet Ozan Güner, Av. Rumeysa Sezer

Tarih: 23.08.2017


Yıllık Ücretli İzin Hakkı Bölümler Halinde Kullanılabilecek mi?

Yönetmeliğin eski haline göre yıllık ücretli izin en çok üçe bölünerek kullanılabilirken, yeni değişiklikle bu sınırlama kaldırılarak tarafların anlaşması ile istenilen kadar bölümler halinde kullanılabilecek. Yönetmelikteki iznin bir bölümünün en az on gün olarak kullanılması zorunluluğu ise değişmedi.

Alt İşverenin Değişmesi Yıllık İzin Hakkını Nasıl Etkileyecek?

Yeni düzenleme ile, alt işverenin değişmesi halinde hala aynı işyerinde çalışmaya devam eden isçiler için yıllık ücretli izin haklarının aynı işyerinde çalıştıkları toplam süre dikkate alınarak hesaplanacağı hükmü eklenmiştir.

Alt İşveren ve Asıl İşverenin Sorumlulukları Ne Olacak?

Ayrıca asıl işverene, işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanımını kontrol etme ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlama yükümlülüğü getirilmiştir. Buna karşılık alt işverene de izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene verme yükümlülüğü getirilmiştir.

Yıllık İzin Süresi İçin Kimler Ayrıcalıklı?

Yönetmeliğe göre, 18 yaş ve ve altındaki işçiler ile 50 yaş ve üstündeki isçilerin yıllık izin süreleri 20 günden az olamaz. Bu hüküm korumuş ve buna ek olarak yeraltı işlerinde çalışan isçilerin yıllık izinlerine 4 gün daha eklenmiştir.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen yönetmelik değişiklikleri ile;

•   Yıllık ücretli izin tarafların anlaşmasına bağlı olarak, bir bölümü on günden az olmamak kaydıyla istendiği kadar bölünebilecek,

•   İsçinin aynı işyerinde çalışırken alt işverenin değişmesi halinde dahi yıllık ücretli izin süresinin hesaplanmasında işçinin o işyerinde çalıştığı toplam süre dikkate alınacak,

•   Asıl işveren de işçilerin yıllık izin kontrollerini yapmakla yükümlü olacak,

•   Yeraltında çalışan işçiler standart yıllık izin sürelerine ek 4 gün daha izin kullanabilecektir.


  Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.