Anasayfa Makaleler VERBİS’e Kayıt Süresi Uzatıldı
VERBİS’e Kayıt Süresi UzatıldıVERBİS’e Kayıt Süresi Uzatıldı


COVID-19 salgını sebebiyle Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt süresi, kaydolmakla yükümlü tüm veri sorumluları için 31/12/2021’e kadar uzatıldı.

Yazar: Av. Gökçe Ayteş, Stj. Av. Fatih Mert Çelik

Tarih: 12.03.2021


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16/1. maddesi uyarınca kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kaydolmak zorundadır. VERBİS’e kayıt yükümlülüğü olan veri sorumluları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile ilan edilmişti.COVID-19 salgını nedeniyle veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandıkları gerekçesiyle Kurul’un 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı kararı ile VERBİS’e kayıt süresi uzatıldı. Aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere VERBİS’e kayıt süresi, kaydolmakla yükümlü tüm veri sorumluları için 31/12/2021’e kadar uzatılmıştır.

 

Veri Sorumluları

VERBİS Kaydı için Son Tarih

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

31.12.2021

Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

31.12.2021

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

31.12.2021

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları

31.12.2021

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sitesinde yer alan ilgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.