Anasayfa Makaleler Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Zorunlu Hale Getirilebilecek
Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Zorunlu Hale GetirilebilecekTicari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Zorunlu Hale Getirilebilecek


Yazar: Av. Haşmet Ozan Güner, Av. Yılmaz Toygun Tecirli

Tarih: 07.01.2021


31.12.2020 tarihli 31351 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile Ticaret Bakanlığı’na bazı zorunlu ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu getirilmesine ilişkin yetki verilmesi amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesinin dördüncü fıkrasına ekleme yapılmıştır.

İlgili düzenlemeye göre, Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilecektir.

Bu düzenleme 31.12.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

SONUÇ:

Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir zamanda, halihazırda fiziki olarak tutulan pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilecek yetkiler ile donatılmıştır.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.