Anasayfa Makaleler Tam Kapanma Önlemleri Kapsamında Çek İbrazı İle Kambiyo Senetlerine Dayalı İcra Takiplerine Kısıtlamalar Getirildi
Tam Kapanma Önlemleri Kapsamında Çek İbrazı İle Kambiyo Senetlerine Dayalı İcra Takiplerine Kısıtlamalar GetirildiTam Kapanma Önlemleri Kapsamında Çek İbrazı İle Kambiyo Senetlerine Dayalı İcra Takiplerine Kısıtlamalar Getirildi

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, tam kapanma tedbirleri dolayısıyla 31.05.2021 tarihine kadar çek ibrazı, kambiyo senetlerine dayalı alacaklar ile kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında icra takibi başlatılmasına, ihtiyati haciz kararı verilmesine ilişkin yasak getirilmiştir. Ayrıca kanuni düzenleme ile devam eden kambiyo senedine dayalı icra takipleri de durdurulmuştur.  

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ ile de çek ibrazında, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığı bulunması halinde bedelin ödenmesi gerektiği, karşılığının bulunmaması halinde ise 31/5/2020 tarihine kadar karşılıksızdır işlemi yapılmayacağı, 1/6/2021 tarihinden sonra söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılabileceği belirtilmiştir. 

Yazar: Av. Hatice Nur GökStj. Av. Fatih Mert Çelik 

Tarih: 30.04.2021 


Yapılan Düzenleme ile 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 

“GEÇİCİ MADDE 3 

1. Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; 

a. İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir. 

b. 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur. 

c. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.” 

Ticaret Bakanlığı, 30.04.2021 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de söz konusu maddenin (a) bendinin uygulamasına ilişkin tebliğ yayınladı. Tebliğin 2.maddesine göre: 

“MADDE 2: 

a. İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerekmektedir. 

b. İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde, 1/6/2021 tarihinden önce 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır. 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir. 

SONUÇ: 

30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye ve Ticaret Bakanlığı’nın tebliğine göre; 

  • İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerekmektedir.  

  • İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde, 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır. 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir. 

  • 30.04.2021 tarihinden 31.05.2021 tarihine kadar kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve kambiyo senedine dayalı başlatılmış takipler duracaktır. 

  • 30.04.2021 tarihinden 31.05.2021 tarihine kadar, kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacaktır. 


    Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.