Anasayfa Makaleler Sosyal Medya Kanunu’nda Düzenlenen Temsilci Zorunluluğu Yürürlüğe Girdi
Sosyal Medya Kanunu’nda Düzenlenen Temsilci Zorunluluğu Yürürlüğe GirdiSosyal Medya Kanunu’nda Düzenlenen Temsilci Zorunluluğu Yürürlüğe Girdi


Sosyal Medya Kanunu olarak bilinen 5651 sayılı Kanun’da düzenlenen, Sosyal Medya Kuruluşlarının temsilci bulundurma zorunluluğu, 01.10.2020 tarihi itibariyle başlamıştır. Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, 01.10.2020 itibariyle temsilci bildirmeyen Sosyal Medya Kuruluşları’na vereceği otuz günlük sürenin ardından, bu kuruluşlara, kademeli olarak artış göstermek üzere on milyon Türk lirasından başlayan idari para cezaları ve internet trafiği bant daraltma yaptırımları uygulanabilecektir.

Yazar: Av. Yılmaz Toygun Tecirli

Tarih: 02.10.2020


31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı T.C. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, sosyal medya kanunu olarak bilinen 5651 sayılı kanun (“Sosyal Medya Kanunu”) uyarınca;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”), Erişim Sağlayıcıları Birliği, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından Sosyal Medya Kanunu kapsamında yapılabilecek başvuruların cevaplandırılması ve Sosyal Medya Kanunu kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin etmek amacıyla, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılara (“Sosyal Medya Kuruluşları”):

  • Yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemeleri,

  • Belirlenen temsilcinin kimlik ve iletişim bilgilerini BTK’ya bildirmeleri,

  • Bu temsilcinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitelerinde yer vermeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Temsilci bir tüzel veya gerçek kişi olabilecektir. Temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde Türk vatandaşı olması zorunludur.

Sosyal Medya Kuruluşları’na yüklenen temsilci (i) belirleme, (ii) bildirme ve (iii) internet sitesinde ilan zorunluluğu (birlikte “Temsilci Zorunluluğu” olarak anılacaktır), 01.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

BTK, 01.10.2020 tarihi itibariyle Temsilci Zorunluluğu’nu yerine getirmeyen Sosyal Medya Kuruluşları’na, otuz (30) gün süreli bir ihbar bildiriminde bulunacaktır.

İlgili Sosyal Medya Kuruluşu’nun ihbara rağmen Temsilci Zorunluluğu’nu yerine getirmemesi halinde kademeli olarak ağırlaştırılacak idari para cezası ve yaptırımlar uygulanacaktır. İdari müeyyide süreci şu şekildedir:

a. İlgili Sosyal Medya Kuruluşu’nun otuz günluk ihbar içerisinde Temsilci Zorunluluğu’nu yerine getirmemeleri halinde, ilgili Sosyal Medya Kuruluşu’na milyon Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.

b. İlgili Sosyal Medya Kuruluşunun verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde otuz milyon Türk lirası daha idari para cezası uygulanacaktır.

c. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Başkan tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili Sosyal Medya Kuruluşu’na yeni reklam vermesi yasaklanır, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamaz ve buna ilişkin para transferi yapılamaz.

d. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde BTK Başkanı, Sosyal Medya Kuruluşu’nun internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir.

e. Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren otuz gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Başkan, Sosyal Medya Kuruluşu’nun internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir.

SONUÇ:

  • Sosyal Medya Kanunu uyarınca, Sosyal Medya Kuruluşları bir temsilci belirleyerek, bunu BTK’ya bildirmek zorundadır.

  • Sosyal Medya Kanunu’nda düzenlenen Temsilci Zorunluluğu 01.10.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

  • BTK, Temsilci Zorunluluğu’na uymayan Sosyal Medya Kuruluşlarına otuz gün süreli bir ihbar bildiriminde bulunacaktır.

  • Bu süre içerisinde temsilci bildirmeyen Sosyal Medya Kuruluşları’na, Temsilci Zorunluluğu’na riayet etmedikleri sürece, kademeli olarak artırılacak, idari para cezası ve idari yaptırımlar uygulanacaktır.

  • Temsilci Zorunluluğu’nun ihlali sebebiyle, Sosyal Medya Kuruluşları’na uygulanabilecek olası ilk idari yaptırımlar, Kasım ayı içerisinde görülebilecektir.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.