Anasayfa Makaleler Sağlık Beyanlarına İlişkin Kurallarda Düzenleme Yapıldı
Sağlık Beyanlarına İlişkin Kurallarda Düzenleme YapıldıSağlık Beyanlarına İlişkin Kurallarda Düzenleme Yapıldı


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) tarafından 23 Ağustos 2023 tarihli ve 32288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) kapsamında, gıda ve takviye edici gıdalarda kullanılabilecek sağlık beyanlarına ilişkin kurallarda değişiklik yapıldı.

Yazar: Av. İpek Açıkgöz, Stj. Av. Doğukan Menderes

Tarih: 05.09.2023


Sağlık Beyanlarına İlişkin Düzenlemeler

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) tarafından yayınlanan Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu (“Kılavuz”) ile sağlık beyanlarına yönelik köklü değişiklikler yapılmıştı. Bunun yanı sıra, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği ile Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği (“Mülga Yönetmelik”) yürürlükten kaldırılmıştı. Bu düzenlemelere ilişkin olarak 25.05.2023 tarihli Sağlık Beyanları ile Beslenme Beyanlarına İlişkin Kurallar Yeniden Düzenlendi” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Sağlık Beyanı Kullanımı Sınırlandırıldı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) tarafından 23 Ağustos 2023 tarihli ve 32288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında bu kez, Yönetmeliğin 10. maddesine eklenen 4. fıkra uyarınca, sağlık beyanlarının kullanımında Kılavuz eklerinde yer almayan beyanların kullanımı kesin olarak yasaklandı.

Yönetmeliğin 10.1. maddesi “Tarım ve Orman Bakanlığınca kayıtlı veya onaylı işletmeler tarafından üretilen veya ithal edilen ve bu Yönetmelik kapsamına giren ürünler için ilgili kılavuz eklerinde yer alan sağlık beyanları, bu Yönetmelik ve söz konusu kılavuzdaki hükümlere uygun olması şartıyla Kuruma izin başvurusu veya bildirim yapılmaksızın kullanılabilir” ifadelerine yer vermektedir. Ancak yönetmeliğin ilk halinde, Kılavuz ekinde olmayan sağlık beyanların tamamen yasak mı olduğu, yoksa TİTCK izni ile bunların kullanımının mümkün mü olduğu hususunda netlik yoktu. Değişiklik Yönetmeliği ile 10. maddeye 4. Fıkra eklenerek bu husus netleştirildi ve Kılavuz ekinde yer almayan sağlık beyanlarının hiç kullanılamayacağı net bir şekilde ifade edilmiş oldu.

Mevcut Ürünlerin Piyasada Bulundurulma Süresi Uzatıldı

Yine, Değişiklik Yönetmeliği kapsamında, Yönetmeliğin geçici 1.2. maddesine ekleme yapılarak, Mülga Yönetmeliğe uygun olarak Yönetmeliğin yayım tarihinden önce üretilmiş ancak piyasaya arz edilmemiş ürünlere “üretilmek üzere anlaşması yapılmış olan ancak üretilmemiş ürünler” de eklendi. Yine, bu ürünler için tanınan üç (3) aylık istisnai süre bir (1) yıla uzatıldı.

Bu doğrultuda, Yönetmeliğin yayım tarihinden önce Mülga Yönetmeliğe göre düzenlenmiş sağlık beyanları kullanılan üretilmiş ürünler ile Yönetmeliğin yayım tarihinden önce üretilmek üzere anlaşması yapılmış ürünler bir (1) yıl daha ile piyasaya arz edilebilecek ve 31.12.2024 tarihine kadar ilgili sağlık beyanları kullanılabilecektir.

SONUÇ: Yukarıda sözü edilen değişiklikler ile, kullanılacak sağlık beyanları Kılavuz ekleri ile sınırlandırılmış ve bunlar dışındaki sağlık beyanlarının TİTCK’dan izin ile dahi kullanılamayacağı netleştirilmiştir. Ayrıca, Yönetmelik hükümlerini karşılamayan sağlık beyanlarına sahip ürünlerin kapsam ve piyasada bulundurulma süresinde değişiklik yapılmıştır.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.