Anasayfa Makaleler Konut Kiralarında Artış Oranına İlişkin %25 Sınırlandırması 1 Yıl Uzatıldı
Konut Kiralarında Artış Oranına İlişkin %25 Sınırlandırması 1 Yıl UzatıldıKonut Kiralarında Artış Oranına İlişkin %25 Sınırlandırması 1 Yıl Uzatıldı


Konut kiralarında geçerli tavan kira artış oranının %25 olarak sınırlandırılması uygulaması 01.07.2024 tarihine kadar uzatıldı. 

Yazar: Av. Haşmet Ozan Güner, Av. Diren Toprak, Av. Fatih Mert Çelik 

Tarih: 17.07.2023 


6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 344. maddesine göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında tarafların yenilenen kira dönemlerinde yapılacak artışlara ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Diğer bir deyişle; taraflar arasındaki sözleşmede yazılı artış oranı ile TÜFE’den (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı) hangisi düşükse, yenilenen kira dönemlerinde o artış ortanı uygulanacaktır. 

Öte yandan, son dönemde enflasyon oranları ve kira rayiçlerindeki yüksek artışlar nedeniyle, konut kiralarında kiracı lehine geçici bir düzenleme yapıldı. 

7456 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile TBK’ya eklenen Geçici 2. madde, konut kiralarında yıllık artış oranını %25 ile sınırlandırması uygulamasını 01.07.2024 tarihine kadar uzattı. Buna göre, konut kiraları bakımından 02.07.2023 ile 01.07.2024 tarihleri arasında yenilenecek kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin %25’ini geçmemek koşuluyla geçerli olacaktır. Bu yeni düzenlemeye göre, 01.07.2024 tarihine kadar; taraflar arasındaki sözleşmede yazılı artış oranı, TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) ve söz konusu geçici madde ile getirilen %25’lik azami artış oranından hangisi düşükse, yenilenen kira dönemlerinde o artış ortanı uygulanacaktır. 

Taraflar arasındaki sözleşmede artış oranına ilişkin düzenleme yoksa, taraflar TBK 344/2’ye göre artış oranını belirlenmesi için mahkemeye başvurabilecek, ancak bu halde de mahkemece belirlenen artış oranı yine %25’i aşamayacaktır.  

Öte yandan; bu yeni düzenleme, tarafların her beş yılda bir kira tespit davası açma hakkı ile ilgili bir değişiklik yapmamaktadır. Dolayısıyla, her beş yıllık dönem sonunda açılabilecek kira tespit davalarında %25 sınırının uygulanmayacağı değerlendirilmektedir. 


SONUÇ: Konut kiralarında 01.07.2024 tarihine kadar yapılacak yıllık artışlar, %25’i geçemeyecektir. Ancak bu kural; 

  • İşyeri kiralarında ve konut kirası dışındaki diğer kira ilişkilerinde uygulanmayacaktır; ve 

  • Her 5 yılda bir açılabilecek kira tespit davalarında uygulanmayacaktır. 


    Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.