Anasayfa Makaleler Kısa Çalışma Uygulanan Dönemde İşçi Çıkarılması ile Kısa Çalışma Son Bulacak
Kısa Çalışma Uygulanan Dönemde İşçi Çıkarılması ile Kısa Çalışma Son BulacakKısa Çalışma Uygulanan Dönemde İşçi Çıkarılması ile Kısa Çalışma Son Bulacak


Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle uygulanan kısa çalışma döneminde işçi çıkartılması halinde bu tarihten itibaren kısa çalışma uygulamasından yararlanılamayacağı ve oluşan fazla ödemelerin işverenden tahsil edileceği belirlenmiştir. 

Yazar: Av. Hatice Arabacı 

Tarih: 29.09.2020


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 23. Maddesi gereği işyerinde kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için bu dönemde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2. maddesi “Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.” hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma döneminde işçi çıkartılması halinde bu tarihten itibaren kısa çalışma uygulamasından yararlanılamayacağı belirlenmiştir. 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı’nın 23.09.2020 tarihli yazısında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2. maddesi dışında kalan nedenlerle fesih yapıldıysa işyerinde kısa çalışma uygulanan kişilerin kısa çalışma bitiş tarihlerinin güncellenmesi gerektiği ve oluşan fazla ödemelerin işverenden tahsil edileceği belirlenmiştir. 

Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri fesih yasağı dışında tutulmuşsa da işverenlerin bu nedenlerle yaptıkları fesihlerin kısa çalışma uygulamasını durduracağı bildirilmiştir. 

Sehven Yapılan Bildirimlere İtiraz Yolu Açık 

İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı’nın yazısında, işverenlerin işten çıkış nedeninin SGK’ya bildirdikleri gerekçeden farklı olması halinde, bildirimin sehven yapıldığı yönünde Kuruma itirazda bulunmaları gerektiği belirtilmiştir.  

İşverenlerin itirazla birlikte fesih nedenini somut bir belgeyle kanıtlamaları halinde ise kanıtlanan fesih nedeni esas alınarak yapılacaktır. 

Fazladan Ödenen Kısa Çalışma Ödenekleri İade Alınacak 

Yine ilgili yazıda 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2. maddesi dışında kalan nedenlerle fesih yapılması halinde, fesih tarihinden sonra ödenmeye devam eden kısa çalışma ödeneklerinin işverenlerden tahsil edileceği belirlenerek, “01- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi”, “04-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi”, “15-Toplu işçi Çıkarma”, “22-Diğer nedenler”, "26-Disiplin kurulu kararı ile fesih”,“27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih”, “28-İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih”, "31-Borçlar Kanunu, Sendika Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusura dışında fesih",“32-4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih” ve “34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih” kodları ile işten çıkış işlemi yapan işverenlerin tespit edileceği ifade edilmiştir. 

SONUÇ: 

  • Kısa çalışma uygulamasından yararlanan işverenlerin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2. maddesi dışında kalan nedenlerle fesih yapmaları halinde kısa çalışma bitiş tarihlerinin güncellenmesi gerekmektedir. 

  • İşten çıkış nedeninin SGK’ya bildirdikleri gerekçeden farklı olması halinde bildirimin sehven yapıldığı yönünde Kuruma itirazda bulunulmalıdır. 

  • Fesih tarihinden sonra yapılan kısa çalışma ödenekleri işverenden tahsil edilecektir.  


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.