Anasayfa Makaleler İşyerlerine Giden Yollar İdare Tarafından Trafiğe Kapatılan Kişiler Tazminat Talep Edebilir
İşyerlerine Giden Yollar İdare Tarafından Trafiğe Kapatılan Kişiler Tazminat Talep Edebilirİşyerlerine Giden Yollar İdare Tarafından Trafiğe Kapatılan Kişiler Tazminat Talep Edebilir


Anayasa Mahkemesi UKOME’nin İsrail Büyükelçiliği’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla, başvurucuların iş yeri olarak kiraya verdiği taşınmazlarının bulunduğu yola engel ve bariyerlerin konulup yolun yaya ve taşıt trafiğine kapatılması işleminin hukuka aykırı olduğuna ve başvuruculara tazminat ödenmesine karar verdi.

Yazarlar: Av. Haşmet Ozan Güner, Av. Şeyma Cirit


Ankara Ulaşım ve Koordinasyon Merkezinin (UKOME), İsrail Büyükelçiliği’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla Büyükelçiliğin bulunduğu yola engel ve bariyerler koyarak yolu yaya ve taşıt trafiğine kapatmıştı. İşyeri bu yol üzerinde bulunan kişiler, yolun kapatılması sebebiyle sokakta bulunan işyerlerinden elde ettikleri kira gelirlerinin düştüğü iddiasıyla Ankara İdare Mahkemesine başvurmuş, ancak davaları reddedilmişti. Davacılar bu kez konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi, başvuruyu haklı bularak başvurucuların mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve İdare Mahkemesi’nin davacılara tazminat ödenmesine karar vermesi gerektiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi: Hukuk Devletinde hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması istisnai bir yetkidir ve gerektirdiği ölçüde haklı bir temelle bunlara müdahale edilebilir.

Anayasa Mahkemesi, kararında mülkiyet hakkının temel hak ve özgürlüklerden olduğunu ve ancak ölçülülük ilkesine uyularak kısıtlanabileceğini, ölçülülük ilkesinin de “elverişlilik, gereklilik ve orantılık” alt ilkelerinden oluştuğunu vurguladı. Yüksek Mahkeme, davacıların taşınmazının bulunduğu sokağın yaya ve araç trafiğine kapatılmasının İsrail Büyükelçiliği’nin güvenliğinin sağlanması amacına elverişli olduğuna karar vermiş fakat pozitif yükümlülükleri olan devletin müdahaleden olumsuz etkilenenlerin yani başvurucuların kira gelirinde düşüş yaşanması nedeniyle oluşan zarar ve kayıpları için telafi edici mekanizmalar oluşturmamasının ölçülülük ilkesine aykırı olduğuna karar verdi.

Yüksek Mahkeme, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları tazmin etmekle yükümlü olduğunu hatırlatarak, dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere daha önce tazminat talebini reddeden Ankara 15. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

SONUÇ: Söz konusu karar doğrultusunda, işyerlerine giden yollar idare tarafından yaya ve araç trafiğine kapatılan kişiler, bu nedenle uğradıkları zararın tazmini için dava açabilecek.

İlgili Anayasa Mahkemesi kararına ulaşmak için buraya tıklayınız.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.