Anasayfa Makaleler İşverenlerin Oda Ve Yurt Açma Yükümlülüğü
İşverenlerin Oda Ve Yurt Açma Yükümlülüğüİşverenlerin Oda Ve Yurt Açma Yükümlülüğü


Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik ile işverenlere, çalışanlarının çocuklarını emzirebilmeleri için emzirme odası kurma ve çocuklarını bırakabilmesi için kreş açma yükümlülüğü getirilmiştir.

Yazar: Av. Dilara Doğan

Tarih: 21.08.2017


16.08.2013 tarihli Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik uyarınca işverenlere;

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun,

•   100-150 kadın çalışanın olması halinde emzirme odası kurma,

•   150 den çok kadın çalışanın olması halinde ise, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması, emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından kreş açma zorunluluğu getirilmiştir. Oda ve yurt açma yükümlüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir olan sınırları içinde bulunan tüm işyerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.

•   Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir.

Düzenleme gereği işverenler, kadın çalışanların tamamı bekâr veya çocuğu olmasa da kreş veya emzirme odası kurmak zorundadır.

•   Kadın çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işverenler, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta, bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen şartları taşıyan emzirme odası sağlamakla yükümlüdür.

•   Kreş işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür. İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

Oda ve Yurtlardan Faydalanacaklar

•   Oda ve yurtlardan kadın çalışanların çocukları ile erkek çalışanların annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanır.

•   Odalara 0-1 yaşındaki, yurtlara velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar alınır.

•   Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bunların başka amaçlarla kullanılması ve bulunması yasaktır.

•   Yurtlarda çocuklar yaş gruplarına uygun olarak birbirinden ayrı bulundurulurlar.

•   Çocuklar, oda ve yurtlara işbaşı yapılmadan bırakılır, işin bitiminde alınır. Anne ve babalar, odaların ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak şartıyla ara dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımıyla ilgilenebilirler.

Oda ve Yurtların Bildirilmesi

İşverenler, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamındaki işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor halinde Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderirler.

SONUÇ:

•   Yukarıda belirtilen sayıda işçi çalıştıran işverenlerin ya çocuk bakım yurtları açması ya da bu hizmeti dışarıdan satın alması gerekmektedir.

•   Kreş / çocuk bakım yurdu açma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren hakkında ise 6331 sayılı Kanunun  26/1-n maddesi uyarınca; bu durumun tespit edilmesinden itibaren 2017 yılı aylık olarak en az 1.350,00 TL idari para cezası Bu idari para cezası, aykırılığın devam ettiği her ay için uygulanacaktır.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.