Anasayfa Makaleler İşverenin Çalışana Başarı Primi Vereceğini Belirtmesi veya Bu Konuda Çalışanda Güven Uyandırması İşveren Açısından Çalışana Başarı Primi Verme Borcu Doğurur
İşverenin Çalışana Başarı Primi Vereceğini Belirtmesi veya Bu Konuda Çalışanda Güven Uyandırması İşveren Açısından Çalışana Başarı Primi Verme Borcu Doğururİşverenin Çalışana Başarı Primi Vereceğini Belirtmesi veya Bu Konuda Çalışanda Güven Uyandırması İşveren Açısından Çalışana Başarı Primi Verme Borcu Doğurur


İş sözleşmesinde başarı primi verileceğine dair hüküm olmasa dahi, iş yeri yazışması veya iş yeri uygulaması ile bu ödemenin yapılacağına dair çalışanda güven uyandırılması çalışana başarı primi ödenmesi borcunu doğurur. Yönetimde görev alan işveren vekilinin de benzer davranışları aynı şekilde işvereni bağlar. Elektronik posta da bu anlamda belge ve delil hükmündedir.

Tarih: 04.07.2017


Çalışana Açıkça Başarı Primi Verileceği Taahhüdünde Bulunulmuş veya Bu Konuda Güven Uyandırılmış Olması Gerekmektedir

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2015/5614 Esas, 2016/20007 Karar numaralı, 15.11.2016 tarihli kararında iş sözleşmesinde açıkça başarı primi belirtilmemiş olsa dahi, iş yeri uygulaması haline gelmiş olmak veya işverenin taahhüt etmiş olması halinde çalışanın başarı primine hak kazanacağı şeklinde hüküm vermiştir.

İşveren, çalışana karşı açıkça taahhütte bulunabileceği gibi, davranışları, sözleri, e-posta vb. ile de çalışanda bu konuda güven uyandırabilir. Yargıtay aynı kararında işin, iş yerinin veya işletmenin yönetiminde yer alan işveren adına hareket eden işveren vekillerinin taahhüt ve çalışanda bu konuda güven uyandırabilecek davranışlarını da bu kapsamda değerlendirerek işvereni sorumlu tutmuştur.

Çalışanın Beklentisinin Güven İlkesi ve Dürüstlük Kuralı Gereği Makul Olması Gerekmektedir

İşverenin veya işveren vekillerinin çalışana karşı taahhütleri ve güven uyandırabilecek bu tip davranışları “karşılıklı güven” ve “dürüstlük kuralı” ilkelerinden dolayı sorumluluk doğurmaktadır.

Çalışana verilen taahhüt veya çalışanda uyandırılan güvenin, başarı primi beklentisini doğurması gerekmektedir. Yargıtay bu konuda verilen taahhüt veya uyandırılan güvenin çalışanda makul ölçüde beklentiye sebep olması ve çalışanın “karşılıklı güven” ilkesi ve “dürüstlük kuralı” gereği bu beklentiye kapılmasının kendisinden beklenebilecek bir hal olması gerektiğini belirtmektedir.

Elektronik Posta Belge ve Delil Niteliğindedir

İşveren veya işveren vekilinin başarı primi taahhüdü veya bu konuda güven uyandıracak davranışının ispatı önem arz etmektedir. Yargıtay ispat açısından elektronik posta yolu ile yapılan yazışmaları belge ve yazılı delil olarak kabul etmektedir. Bu doğrultuda çalışanların bu taleplerini elektronik posta yoluyla gelen mailler üzerinden ispatlaması mümkündür.

SONUÇ: İşveren ve çalışan açısından aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

•   İşverenler açısından; çalışana başarı primi verilmesi söz konusu değilse buna sebebiyet verecek taahhüt ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Aksi halde işverenler çalışanlarına karşı başarı primi ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalabilecektir. İşveren vekillerinin de benzer taahhüt ve davranışları ile işverenin bağlı olacağı unutulmamalıdır. 

•   Çalışanlar açısından; başarı primi taleplerinde bu beklentinin makul olup olmadığı hususunun tespiti önemlidir. Bu beklentinin makul olmadığı durumlarda başarı primine hak kazanılması söz konusu olmayacaktır. Elektronik posta yoluyla gelen maillerin delil ve belge teşkil ettiği unutulmamalıdır. Bu tip yazışmaların ispat açısından önemli olduğu gözetilerek, güvenli bir şekilde saklanmasında yarar vardır.

 


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.