Anasayfa Makaleler İşe İade Davası Devam Ederken Açılan Kıdem Tazminatı Talepli Dava Reddedilir
İşe İade Davası Devam Ederken Açılan Kıdem Tazminatı Talepli Dava Reddedilirİşe İade Davası Devam Ederken Açılan Kıdem Tazminatı Talepli Dava Reddedilir

Çalışanlar, iş akdinin feshinden sonra işe iade davası açmışsa, bu süreçte iş akdi askıda olduğundan kıdem ve ihbar tazminat talebiyle açılan dava usulden reddedilir.

İşe iade davasının kesinleşmesinden sonra kıdem ve ihbar tazminatı talepli dava için hukuki yarar bulunacaktır. Dava, işe iade davasının kesinleşmesinden sonra açılmalıdır.

Yazar: Av. Hatice Arabacı

Tarih: 14.03.2022


Çalışanlar iş akdi feshedildiğinde feshin geçersiz olduğu iddiasıyla işe iade davası açabilir. Yine fesih sonrasında kıdem ve ihbar tazminatı da talep edebilirler. Ancak, kıdem ve ihbar tazminatı talepli davanın açılması gereken tarih çeşitli kararlarda tartışılmıştır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016 yılında, işe iade davasının sonucu bekletici mesele yapılması yönünde karar vermiştir. Bu kararında, bekletici mesele yapılmadan kıdem ve ihbar tazminatı talepli davanın açılmasında hukuki yarar bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesine ilişkin Yerel Mahkeme kararını kaldırmıştır.

Ancak yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2021 tarihli güncel bir kararında, işe iade davası boyunca iş akdinin askıda olduğuna, bu sırada açılan kıdem ve ihbar tazminatı talepli davanın dava tarihi itibariyle dava şartları oluşmadığından usulden reddi gerektiğine karar vermiştir. (Yargıtay 9. HD, E. 2021/4726 K. 2021/8890 T. 29.4.2021)

Bu durumda, 2021 tarihli güncel Yargıtay kararı doğrultusunda, kıdem ve ihbar tazminatı talepli dava usulden reddedilebilecektir. Ancak, davanın usulden reddedilmesiyle zamanaşımı, faiz başlangıç tarihi gibi konular ise tartışmalı olacaktır. Hak kaybı yaşamamak adına alanında uzman hukukçulardan hukuki destek alınması önerilmektedir.

SONUÇ: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2021 yılında verdiği karara göre;

  • İşe iade davası kesinleşmeden kıdem ve ihbar tazminatı talepli dava açılmamalı,

  • Eğer kıdem ve ihbar tazminatı talepli dava işe iade davası kesinleşmediğinden usulden reddedilmişse, işe iade davası kesinleştikten sonra dava açılmalı,

  • Usulden red karar sonrası açılacak dava için zamanaşımı ve faiz başlangıç tarihi incelenmelidir.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.