Anasayfa Makaleler İşçiden Fazla Çalışma Muvafakatnamesi Alınmasının Zaman ve Usulünde Değişiklik
İşçiden Fazla Çalışma Muvafakatnamesi Alınmasının Zaman ve Usulünde Değişiklikİşçiden Fazla Çalışma Muvafakatnamesi Alınmasının Zaman ve Usulünde Değişiklik


İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde 25 Ağustos 2017 tarihinde değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeye göre işçiden fazla çalışma muvafakati iş sözleşmesi yapılması sırasında veya ihtiyaç ortaya çıktığında alınabilecek.

Yazar: Av. Şeyma Cirit

Tarih: 25.08.2017


İşçilerin fazla mesai çalışmalarını düzenleyen 25425 sayılı İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde işçiden fazla çalışmaya ilişkin muvafakat alınma usulünde önemli bir değişiklik yapıldı.

İş Kanununa göre fazla mesai, işçinin onayı alınmadan yaptırılamamaktadır. Bu muvafakatin, söz konusu yönetmeliğin eski haline göre çalışandan yazılı olarak her yılbaşında alınması gerekiyordu.

25 Ağustos 2017 tarihli değişiklik ile, fazla çalışma muvafakati, iş akdinin yapılması esnasında ya da fazla çalışmayı gerektiren ihtiyaç ortaya çıktığında yazılı olarak alınabilecektir. Dolayısıyla, artık fazla çalışma muvafakatini her yılbaşında alma yükümlülüğü kaldırılmıştır. Ayrıca, yönetmeliğe, işçinin bu muvafakati her zaman otuz gün önceden bildirmek kaydıyla geri alabileceği yönünde hüküm eklenmiştir.

SONUÇ: Yeni düzenlemeye göre,

•   İşçinin fazla çalışmaya ilişkin muvafakati işveren tarafından her yılbaşında değil, iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınabilecektir.

•   Fazla çalışmaya onay veren işçi, verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı bildirimde bulunmak şartıyla geri alabilir.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.