Anasayfa Makaleler İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi
İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesiİmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi


3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen madde ile artık ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilecek ve imar barışı sağlanabilecektir.

Yazar: Av. Şeyma Cirit


3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa geçici 16’ncı madde eklendi. Bu kapsamda usul ve esasları düzenleyen 6 Haziran 2018 tarihli 30443 sayılı Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği de yayınlandı.

İmar Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle artık, ruhsatsız veya ruhsatı ve eklerinde aykırılık bulunan yapıların yapı sahiplerine, başvuru halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilecektir. Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğini göre Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapı sahiplerinden herhangi birisi veya vekilleri tarafından 31/10/2018 tarihine kadar e-devlet üzerinden veya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne veya ilçelerde tapu müdürlüklerine başvurmak suretiyle yapılabilir.

Başvurular, sadece 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış ve ilgili kanunun yasaklamadığı bölgelerdeki yapılar için mümkün olup her yapı için tek bir belge verilecektir. Kanun kapsamında yasaklanmış olan ve başvuruya konu edilemeyecek yapılar ise; Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesindeki yapılar ile İstanbul tarihi yarımada içinde ekli kroki ile sınır ve koordinatları gösterilen alanlardaki ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alandaki yapılar, üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ve Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılardır.

Yapı Kayıt Belgesi için başvuru yapılmasından sonra ilgili tebliğde belirtilen Yapı Kayıt Bedelinin de başvurucular tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bedel, başvuru konusu yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu uyarınca belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenecektir. Maliyet bedelinin nasıl belirleneceği de ayrıca ilgili tebliğ de Bakanlık tarafından belirlenmiştir.

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cinsi değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, belirtilen bedelin iki katı ödenecektir.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek ve Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır.

SONUÇ: Yeni düzenlemeyle birlikte,

  • 31/12/2017 tarihine kadar yapılmış, ruhsatsız veya ruhsatı ve eklerinde aykırılık bulunan yapıların başvuru yapılması halinde yapı sahiplerine Yapı Kayıt Belgesi verilebilecektir.

  • Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde, İstanbul tarihi yarımada içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alandaki yapılar, üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ve Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar başvuru kapsamı dışındadır.

  • Yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile cinsi değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.

  • Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği’ne buradan ulaşabilirsiniz. 

Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.