Anasayfa Makaleler Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması 17.03.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı
Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması 17.03.2021 Tarihine Kadar UzatıldıFesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması 17.03.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı


30.12.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile; işçi çıkarma yasağı ve ücretsiz izin 17.01.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.

Yazar: Av. Hatice Arabacı

Tarih: 30.12.2020

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar” 30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı T.C. Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu karar ile işçi çıkarma yasağı ve ücretsiz izin iki ay uzatıldı.

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin İki Ay Uzatıldı

İşverenin fesih yasağı ile işçinin onayının aranmadığı ücretsiz izin uygulaması 30.12.2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.01.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Bu uygulamalar 17.03.2021 tarihine kadar devam edecek.

Karar ile, iş sözleşmeleri İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında 17.01.2021 tarihinden itibaren iki ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyecek.

SONUÇ: 30.12.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • İşverenler, “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” dışında, 17.03.2021’e kadar işçi çıkaramayacaktır.

  • 17.03.2021’e kadar işveren işçisini onay almaksızın ücretsiz izne ayırabilecektir.


     

Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.