Anasayfa Makaleler Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması 17.11.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı
Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması 17.11.2020 Tarihine Kadar UzatıldıFesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması 17.11.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı


30.08.2020 ve 03.09.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararları ile; işçi çıkarma yasağı, ücretsiz izin, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği iki ay uzatıldı.

Yazar: Av. Hatice Arabacı

Tarih: 03.09.2020

“Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar” 31.08.2020 tarih ve 31230 sayılı T.C. Resmî Gazete’de ve “22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/09/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar” 03.09.2020 tarih ve 31234 sayılı T.C. Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu kararlar ile işçi çıkarma yasağı, ücretsiz izin, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği iki ay uzatıldı.

Fesih Yasağı, Ücretsiz İzin ve Nakdi Ücret Desteği İki Ay Uzatıldı

İşverenin fesih yasağı, işçinin onayının aranmadığı ücretsiz izin uygulaması ve nakdi ücret desteğinin süresi 03.09.2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile iki ay uzatıldı. Bu uygulamalar 17.11.2020 tarihine kadar devam edecek.

Karar ile, iş sözleşmeleri İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında 17.09.2020 tarihinden itibaren iki ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyecek.

Kısa Çalışma Ödeneği İki Ay Daha Ödenecek

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadar ödenecekti.

Yeni karar ile 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatılmıştır.

SONUÇ: 30.08.2020 ve 03.09.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararları ile;

  • İşverenler, “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” dışında, 17.11.2020’ye kadar işçi çıkaramayacaktır.

  • 17.11.2020’ye kadar ücretsiz izin, işveren işçisini onay almaksızın ücretsiz izne ayırabilecektir.

  • 17.11.2020’ye kadar nakdi ücret desteği devam edecektir.

  • Kısa çalışma ödeneği, bitiş tarihinden başlamak üzere iki ay uzatılmıştır.

 

Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.