Anasayfa Makaleler Fahiş Fiyat Artışı, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Oluşturuldu
Fahiş Fiyat Artışı, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu OluşturulduFahiş Fiyat Artışı, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Oluşturuldu


Yeni Koronavirüs’ün (Covid-19) yarattığı geçici ekonomik düzenden istifade ederek, haksız fiyatlama yapan gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak müeyyidelerin tutar aralığı, uygulaması Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na ait olmak üzere belirlendi.

Yazarlar: Av. Haşmet Ozan Güner, Av. Yılmaz Toygun Tecirli

Tarih: 17.04.2020


7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılmasa Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı T.C. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Torba Kanun’un 13. ve 14. maddeleri ile 29.01.2015 tarih ve 29251 sayılı T.C. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’na Ek Madde 1 ilave edilmiş ve “Ceza Hükümleri” başlıklı 18. maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Ek Madde 1 uyarınca; üreticilerin, tedarikçilerin, perakende satış yapan işletmelerin ve hizmet satan hizmet sağlayıcıların, (i) satışını gerçekleştirdikleri mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapmaları ve bunların, (ii) piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunmaları cezai müeyyideye bağlanmıştır.

Ayrıca, üretici, tedarikçi, perakende işletmeleri ve hizmet sağlayıcıların, olası fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Ticaret Bakanlığı teşkilatında faaliyet gösteren İç Ticaret Genel Müdürü başkanlığında bir Fahiş Fiyat Artışı, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu (“Kurul”) oluşturulmuştur.

Buna göre Kurul gerekli görmesi halinde; (i) satışını gerçekleştirdikleri mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapan üretici, tedarikçi, perakende satış yapan işletmeler ve hizmet satan hizmet sağlayıcılara 10.000 TL ile 100.000 TL arasında; (ii) piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi, perakende satış yapan işletmeler ve hizmet satan hizmet sağlayıcılara ise 50.000 TL ile 100.000 TL arasında idari para cezası uygulayabileektir.

Daha önce, Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının oluşturduğu geçici ekonomik düzenden istifade edenlere uygulanan idari para cezalarının mevzuat temeli olarak, 10.01.2015 tarih ve 29232 sayılı T.C. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin “Haksız Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı Ek’inin aşağıdaki 19. maddesi gösterilmekteydi:

Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak.

Ancak bu düzenleme ile, müeyyidelerin mevzuat temeli sağlamlaştırılmış ve isabetli hale getirilmiştir.

Sonuç:

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının oluşturduğu geçici ekonomik düzenden olumsuz etkilenen tüketicilerin korunması amacıyla, piyasayı daha etkin gözlemlemek üzere Fahiş Fiyat Artışı, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, fahiş fiyat artışı yapanlara 10.000,00-TL’den 100.000,00-TL’ye kadar ve piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 50.000,00-TL’den 500.000,00-TL’ye kadar idari para cezası uygulayabilmek üzere yetkilendirilmiştir.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.