Anasayfa Makaleler Emisyon Primleri 2022 Yılı Başından İtibaren Vergilendirildi
Emisyon Primleri 2022 Yılı Başından İtibaren VergilendirildiEmisyon Primleri 2022 Yılı Başından İtibaren Vergilendirildi


Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, 2022 yılı süresince elde ettiği Emisyon Primi Kazançları Kurumlar Vergisine tabii tutuldu.

Tarih: 10.05.2023


12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile düzenlenen ek vergilendirmeler kapsamında, kurumlar vergisi mükelleflerinin 2022 yılı içinde elde ettiği diğer bazı gelirleri ile birlikte emisyon primleri de %10 oranında kurumlar vergisine tâbi tutuldu.

Söz konusu vergilendirmenin detayları ise, 15.04.2023 tarihinde yayımlanan “Seri No: 3 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği”nde detaylandırıldı.

Yine ilgili düzenlemeye göre, kurumlar vergisine tabi vergi mükelleflere, 2022 yılı süresince gerçekleşen emisyon prim kazançlarına kurumlar vergisi beyannamesinde yer verme yükümlülüğü getirildi.

Söz konusu düzenlemeler kapsamında; 06.02.2023 tarihli depremlerden etkilenen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün ilçesi) Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler bu ek vergilendirmeden muaf tutulmuştur.

Mükelleflere kurumlar vergisi beyannamesini ihtirazi kayıt ile bildirmeleri halinde ek vergilendirmelere ilişkin otuz (30) gün içinde yetkili vergi mahkemesinde iptal davası açma hakkı da tanınmıştır.

Söz konusu düzenlemelerin; mükelleflerin ödeyecekleri kurumlar vergisine ek ve orantısız bir vergilendirme olması, Anayasal “hukuki belirlilik, hukuki güvenlik ve verginin geriye yürümezliği” ilkelerine aykırı olduğu yönünde eleştiriler mevcuttur.

SONUÇ:

  • 2022 yılı içerisinde emisyon primli sermaye artırımı yapmış olan şirketlerin bu emisyon primlerinin %10’u tutarında kurumlar vergisi yükümlülükleri doğacaktır. Kurumlar vergisi mükellefiyetleri deprem felaketinden etkilenen illerde olan mükellefler bu vergilendirmeden hariç tutulmuştur.

  • Kurumlar Vergisi Beyannamesi’ni ihtirazi kayıtla vermiş olan mükellefler, otuz (30) gün içinde iptal davası açabilecektir.


     

Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.