Anasayfa Makaleler Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılık ve Uyuşmazlığın GiderilmesiBölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılık ve Uyuşmazlığın Giderilmesi


Bu yazımızda; benzer konularda aynı veya farklı bölge idare mahkemelerince verilen farklı kararlara ilişkin başvuru süreci değerlendirilecektir.

Yazar: Av. Diren Toprak, Av. Fatih Mert Çelik

Tarih: 09.06.2022


2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile temyiz yolu kapalı olan, benzer konularda verilen kesin kararlar hakkında farklılıkların giderilmesi talebiyle yapılacak başvurularla hukuki güveni tesis etmek amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, aykırılığın ve uyuşmazlığın giderilmesi kararı verilmesi koşulları aşağıda sıralanmış olup bu koşulların tamamının birlikte bulunması gerekmektedir.

  • Benzer olaylar hakkında bölge idare mahkemeleri istinaf dairelerince birbirine aykırı kesin nitelikte kararlar verilmelidir.

  • Farklı kararlar nedeniyle aykırılığın giderilmesi yönünde gerekçeli bir karar olmalıdır.

  • Başkanlar kurulunca talep üzerine kararlar arası aykırılığın giderilmesi yönünde karar alınmalıdır.

  • Aykırılığın giderilmesi konusu Danıştay ilgili kurulunca kabul edilmelidir.

1. Benzer Olaylar Hakkında Bölge İdare Mahkemeleri Dairelerince Birbirine Aykırı Kesin Nitelikte Kararlar Verilmelidir.

2576 sayılı Kanunun 3/C-4 maddesi uyarınca Danıştay İdare / Vergi Dava Daireleri Kurullarına başvuru yapılabilmesi için öncelikle benzer olaylar hakkında farklı bölge idare mahkemelerinin dairelerince verilen farklı kararlar olmalıdır. Ancak, aynı bölge idare mahkemesi bünyesi içinde yer alan istinaf daireleri arasında farklı kararlar verilmiş olması halinde de bu başvuru yapılabilmektedir.

2. Farklı Kararlar Nedeniyle Aykırılığın Giderilmesi Yönünde Gerekçeli Bir Talep Olmalıdır.

Farklı kararlar nedeniyle talepte bulunanların başvurularının gerekçeli olması aranmaktadır. Yani farklılıkların sebebi ile bu farklılıkların hangi noktalarda ortaya çıktığının gerekçeli olarak açıklanması gerekmektedir.

Başvuruda bulunanlar kanunda açıklanmış olup buna göre; Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, istinaf daireleri, istinaf yoluna başvurma hakkı olanlar bu başvuru yoluna gidebileceklerdir.

3. Başkanlar Kurulunca Talep Üzerine Kararlar Arası Aykırılığın Giderilmesi Yönünde Karar Alınmalıdır.

İlgililerce başvuru yapıldıktan sonra başkanlar kurulu tarafından bu aykırılık iddiasının uygun görülmesi ve uygun görüldükten sonra aykırılığın hangi yönde giderilmesi yolundaki kendi görüşlerinin eklenerek aykırılığın giderilmesi yönünde Danıştay’a başvuru yapılması gerektiği yönünde karar verilmiş olmalıdır.

4. Aykırılığın Giderilmesi İstemi Danıştay’ın İlgili Kurulunca Kabul Edilmelidir.

Bölge İdare mahkemeleri Başkanlar Kurulunca aykırılığın veya uyuşmazlığın giderilmesi yönündeki taleplerin ilgili Danıştay Dava Daireleri Kurullarınca kabul edilmesi gerekmektedir.

Kanun ile, Danıştay’ın ilgili Kurulları tarafından başvuru hakkında üç ay içerisinde karar verilmesi, verilen bu kararların kesin nitelikte olacağı düzenlenmiştir.

SONUÇ:

Bölge İdare mahkemelerinde birden çok yer istinaf dairesi bulunması nedeniyle bu istinaf dairelerince benzer olaylarda farklı kararlar verilebilmesi söz konusu iken, bu kanun ile bu kararlar arasındaki çelişki / farklılık / uyuşmazlığın giderilmesinin yolu açılmıştır.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.