Anasayfa Makaleler Anayasa Mahkemesi Arabuluculukta İlk Toplantıya Katılmamanın Yaptırımını İptal Etti
Anayasa Mahkemesi Arabuluculukta İlk Toplantıya Katılmamanın Yaptırımını İptal EttiAnayasa Mahkemesi Arabuluculukta İlk Toplantıya Katılmamanın Yaptırımını İptal Etti


Anayasa Mahkemesi arabuluculukta ilk toplantıya katılmayan tarafın vekalet ücreti ve yargılama giderinin tamamından sorumlu olacağına ilişkin yasa hükmünün iptaline karar verdi.  

Yazar: Av. Arb. Hatice Arabacı, Stj. Av. Erhan Güler

Tarih: 19.04.2024


18.04.2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesinin (“AYM”) 2023/160 E., 2024/77 K. sayılı ve 14/3/2024 tarihli kararı ile Arabuluculuk Kanunu olarak bilinen 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18A/11 maddesi iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi kararı ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18A maddesi 11. Fıkrasındaki “bu taraf dava da kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderlerinin tamamında sorumlu tutulur” şeklindeki bölümü iptal edildi.

Aynı maddenin ikinci cümlesinde yer alan “ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez.” şeklindeki bölümü de Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildi.

İlk arabuluculuk toplantısına mazeretsiz katılmayan tarafın yargılama giderlerinden tümüyle sorumlu tutulmasının ve lehine vekalet ücretine hükmedilmemesinin yargılama sonunda haksız bir sürece maruz kaldığı anlaşılan tarafa ilişkin orantısız bir sınırlamaya sebep olduğu ve aşırı külfet yüklediği belirtilerek ilgili hükümler Anayasanın 13. 35. Ve 36. Maddelerine aykırılık sebebiyle iptal edilmiştir.

İptal kararları Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün olan 18.04.2024 tarihinden dokuz (9) ay sonra yürürlüğe girecektir.

SONUÇ: Karar yürürlüğe girdiğinde dava şartı arabuluculuk görüşmelerinin ilk toplantısına katılmayan taraf, salt toplantıya katılmama nedeniyle yargılama giderlerinden sorumlu tutulmayacak ve taraf lehine vekalet ücretine hükmedilebilecektir.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.