Anasayfa Makaleler Alan Adı Yönetimi TRABİS’e Devredildi
Alan Adı Yönetimi TRABİS’e DevredildiAlan Adı Yönetimi TRABİS’e Devredildi


.tr uzantılı alan adlarının yönetimi BTK bünyesinde kurulan TRABİS’e devredildi.

Yazar: Av. İpek Açıkgöz, Stj. Av. Kevser Kurtulmuş

Tarih: 03.10.2022


ODTÜ (Nic.tr) tarafından yürütülen “.tr Alan Adları Yönetimi”, 14 Eylül 2022'de BTK bünyesinde kurulan TRABİS’e devredildi.

Bu yazımızla, yapılan yönetim ve uygulama değişikliği ile alan adı uyuşmazlıklarının tahsisi, çözümlenmesi ve bu uyuşmazlıklara uygulanacak hukuki çözüm yollarını inceleyeceğiz.

Alan Adı Nedir?

Alan adı, en basit ifade ile web sitesinin adı ve adresi olarak ifade edilebilir. Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 3. maddesinde “İnternet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol numarasını tanımlayan adları” olarak tanımlanır. 

Farklı web sitelerinin aynı alan adını kullanmaları, web sitelerinin adeta bir insan parmak izi gibi kendine mahsus olması sebebiyle mümkün değildir. Alan adı kullanımı için tescil yapılması mecburidir.

Alan Adı Tescil ve Tahsisi ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezleri

Alan adı tescili, alan adını kayıt altına almayı ve kiralamayı ifade eder. Bu tescil karşılığında belli miktarda ücret ödenir. Yapılacak tescil ve tahsis işlemleri artık BTK (TRABİS) tarafından yürütülecektir.

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin 23. maddesine göre uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni sistem ve işleyiş ile ilgili detaylı bilgi ve mevzuata buradan ulaşabilirsiniz.

14.09.2022 tarihinden itibaren tahsis edilen veya yenilenen alan adlarına ilişkin uyuşmazlıklar TRABİS kapsamında çözümlenecektir. Bunlar dışındaki alan adlarına ilişkin uyuşmazlıklarda TRABİS’in yetkisi bulunmamaktadır. (İnternet Alan Adları Uyuşmazlığı Çözüm Mekanizması Tebliği Geçici Madde 3). Ancak, 14.09.2022 tarihinden itibaren tahsis edilen veya yenilenenler dışındaki alan adlarına ilişkin uyuşmazlıkların da ne şekilde çözümleneceğine ilişkin bir düzenleme getirilmemiştir. Bu itibarla, bu alan adlarına ilişkin uyuşmazlıklar açısından belirsizlik mevcuttur.

Uyuşmazlık çözüm mekanizmasının başlatılması için, TRABİS tarafından faaliyet belgesi verilmiş “Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılar’dan birine başvurmak gerekecektir. Halihazırda faaliyet belgesi verilmiş olan “Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılar” BTİDER (Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği) ile TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’dir.

Yapılan Bu Devir ile Meydana Gelen Önemli Değişiklikler

  • “www.nic.tr” internet sitesi üzerinden yönetilen .tr uzantılı alan adları TRABİS-KK (https://www.trabis.gov.tr/page/7) sistemine aktarıldı.

  • Belgesiz olarak tahsisi gerçekleştirilen “web.tr”, “gen.tr”, “tel.tr”, “name.tr”, “biz.tr”, “tv.tr”, “info.tr”, “bbs.tr” uzantılı alan adları, TRABİS faaliyete geçtikten sonra da belgesiz olarak tahsis edilmeye devam edecek olup; 30 yılı aşkın süredir belge ibraz edilerek alınabilen "com.tr", "org.tr" ve "net.tr" uzantılı alan adları TRABİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte belgesiz olarak başvurunun TRABİS’e ulaştığı zaman kaydı dikkate alınmak suretiyle “ilk gelen alır” esasıyla tahsis edilebilecek.

  • Bunun yanı sıra; “gov.tr, edu.tr, bel.tr, k12.tr, av.tr, dr.tr, pol.tr, tsk.tr ve kep.tr” uzantılı alan adları ise belgeli şekilde tahsis edilmeye devam edilecek. Belge ibraz edilerek tahsis edilebilecek olan uzantılarıyla ilgili istenen belge ve talep şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Daha önceleri alan adı satışı ve devri mümkün değilken Yönetmeliğin 13. Maddesinde düzenlenen yeni uygulamayla alan adları iptal, satış ve devre ilişkin her türlü işlem KK tarafından TRABİS üzerinden tamamlanabilecek.

SONUÇ: Alan adı yönetimi ve tahsisi yetkisinin tamamen BTK’ya devredilmesi ile, “.tr” uzantılı alan adlarının satılmasına, devrine ve bunlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin köklü değişiklikler meydana geldi.

 

Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.