Anasayfa Makaleler 8. Yargı Paketi ile İİK’da Üst Mahkeme Başvuru Süreleri Değiştirildi.
8. Yargı Paketi ile İİK’da Üst Mahkeme Başvuru Süreleri Değiştirildi.8. Yargı Paketi ile İİK’da Üst Mahkeme Başvuru Süreleri Değiştirildi.


Bu yazıda İcra ve İflas Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler değerlendirilmektedir.

Yazar: Av. Mehmet Ozan Taştan, Av. Fatih Mert Çelik

Tarih: 26.03.2024


8. Yargı Paketi olarak bilinen, 7499 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Ceza Muhakemesi Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapıldı.

Aşağıda, bu kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK”) kapsamında yapılan değişiklikler açıklanacaktır.

 1. Sürelerin Başlama ve Bitişine İlişkin Hesaplamalara “Hafta” Belirlemesi Getirildi.

Sürelerin başlama ve bitmesi maddesine ekleme yapılarak, süre hafta olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde biteceği düzenlemesi getirildi.

 1. İstinaf ve Temyiz Kanun Yoluna Başvuru Süreleri Değiştirildi.

Kanun değişikliği ile, İİK çeşitli maddelerinde düzenlenen istinaf ve temyiz yoluna başvuru süreleri iki hafta olarak değiştirildi. Bu maddeler aşağıdadır: 

 • İflas davası neticesinde verilen kararlar (İİK md. 164/2)

 • İflasın kaldırılması hakkında verilen kararlar (İİK md. 182/2)

 • İflasın kapanması hakkında verilen kararlar (İİK md. 254/4)

 • Kesin mühlet talebinin sonucunda, hakkında iflâs kararı verilmeyen borçlunun konkordato talebinin reddi yönündeki kararlar (İİK md. 293/2)

 • Konkordato talebi hakkında verilen kararlar (İİK md. 308/a/1)

 • Konkordatonun kısmen feshine ilişkin kararlar (İİK md. 308/e/2)

 • Fevkalade mühlet verilen hallerde (İİK md. 320/1)

 • Fevkalade mühlet verilen hallerde (İİK md. 320/1)

 • İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı (İİK md. 353/1)

Bu düzenlemeler, 1/6/2024 tarihinde ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanacaktır.

 1. İstinaf ve Temyiz Kanun Yoluna Başvuruda Tefhim ile Süre Başlangıcı Kaldırılmıştır.

Ayrıca, bu kararlara ilişkin kanun yoluna başvurma süreleri tefhimden (karar duruşmasında kısa kararın taraflara veya vekillerine açıklanmasından) itibaren değil, yalnızca tebliğden itibaren başlayacaktır.

Böylelikle hüküm tefhim edilmiş olsa bile, istinaf veya temyiz süresinin tefhim tarihinden değil, hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Kanuna eklenen geçici madde 1 ile itiraz yolu ile istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin yapılan değişiklikler, 1/6/2024 tarihinde ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanacaktır.

1/6/2024 tarihinden önce verilen kararlar hakkında değişikliklerden önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir.

SONUÇ: İİK’da yapılan değişiklikler ile istinaf ve temyiz kanun yoluna başvuru süreleri tebliğden itibaren iki hafta olarak düzenlenerek değiştirilmiştir. Sürelerin bu şekilde yeknesaklaştırılması, hukuk yargılamalarında bireylerin olası hak kayıplarının önlenmesine katkıda bulunacaktır.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.