Anasayfa Makaleler 8. Yargı Paketi ile HMK’da Üst Mahkeme Başvuru Süreleri Yeknesaklaştırıldı.
8. Yargı Paketi ile HMK’da Üst Mahkeme Başvuru Süreleri Yeknesaklaştırıldı.8. Yargı Paketi ile HMK’da Üst Mahkeme Başvuru Süreleri Yeknesaklaştırıldı.


Bu yazıda Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler değerlendirilmektedir.

Yazar: Av. Arb. Hatice Arabacı, Av. Sümeyye Vızlı

Tarih: 21.03.2024


8. Yargı Paketi olarak bilinen, 7499 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Ceza Muhakemesi Kanunu, İcra İflas Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapıldı.

Aşağıda, bu kanun ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) kapsamında yapılan değişiklikler açıklanacaktır.

1.İstinaf ve Temyiz Kanun Yoluna Başvuru Süreleri Yeknesaklaştırıldı.

Kanun değişikliği ile, HMK’nın çeşitli maddelerinde bir haftalık düzenlenen istinaf ve temyiz yoluna başvuru süreleri iki hafta olarak değiştirildi. Bu maddeler aşağıdadır:

  • Hâkimin reddi talebine ilişkin kararlar (HMK md. 43/2, 44/2)

  • Adli yardım talebinin reddine ilişkin kararlar (HMK md. 337/2)

  • İstinaf dilekçesinin reddine ilişkin kararlar (HMK md. 346/2)

  • İhtiyati tedbire muhalefetin cezasına ilişkin kararlar (HMK md. 398/2)

2. İstinaf ve Temyiz Kanun Yoluna Başvuruda Tefhim ile Süre Başlangıcı Kaldırılmıştır.

Ayrıca, bu kararlara ilişkin kanun yoluna başvurma süreleri tefhimden (karar duruşmasında kısa kararın taraflara veya vekillerine açıklanmasından) itibaren değil, yalnızca tebliğden itibaren başlayacaktır.

Böylelikle hüküm tefhim edilmiş olsa bile, istinaf veya temyiz süresinin tefhim tarihinden değil, hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Kanuna eklenen geçici madde 1 ile itiraz yolu ile istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin yapılan değişiklikler, 1/6/2024 tarihinde ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanacaktır.

1/6/2024 tarihinden önce verilen kararlar hakkında değişikliklerden önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir.

SONUÇ: HMK’da yapılan değişiklikler ile istinaf ve temyiz kanun yoluna başvuru süreleri tebliğden itibaren iki hafta olarak düzenlenerek yekneseklaştırılmıştır. Sürelerin bu şekilde yeknesaklaştırılması, hukuk yargılamalarında bireylerin olası hak kayıplarının önlenmesine katkıda bulunacaktır.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.