Anasayfa Makaleler DTÖ: “Türkiye’nin İlaç ve Sağlık Sektöründeki Yerelleşme Politikaları DTÖ Anlaşmalarına Aykırıdır.”
DTÖ: “Türkiye’nin İlaç ve Sağlık Sektöründeki Yerelleşme Politikaları DTÖ Anlaşmalarına Aykırıdır.”DTÖ: “Türkiye’nin İlaç ve Sağlık Sektöründeki Yerelleşme Politikaları DTÖ Anlaşmalarına Aykırıdır.” 


Dünya Ticaret Örgütü (“DTÖ”), Türkiye’nin ilaç ve sağlık sektöründeki yerelleştirme politikasının, DTÖ anlaşmalarından doğan yükümlülüklerine aykırılık taşıdığına kadar verdi. 

Yazar: Av. Gökçe Ayteş Esen, Stj. Av. İpek Açıkgöz 

Tarih: 18.05.2022 


Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye’nin İlaç ve Sağlık Sektöründeki Yerelleşme Politikasına karşı Dünya Ticaret Örgütü’ne Yaptığı Başvuru Sonuçlandı

Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin ilaçların geri ödeme listesine alınması, fiyatlandırma ve ruhsatlandırma gibi süreçlerde önceliklendirilmesi için ürünlerin Türkiye’de üretilmesi ve teknoloji transferi zorunluluğu getirmesinin Türkiye’nin taraf olduğu DTÖ anlaşmalarına aykırı olduğu gerekçesiyle Nisan 2019’da DTÖ’ye başvurmuştu. Avrupa Komisyonu’nun başvurusu, temel olarak, Türkiye’nin bu uygulamalarının DTÖ anlaşmalarındaki yerli üretim ve ithal ürünlere eşit davranma yükümlülüklerine aykırı olduğu iddiasına dayanıyordu. 

DTÖ, 28 Nisan 2022’de panel raporunu yayımlandı. İlgili rapora buradan ulaşabilirsiniz. 

Türkiye’nin Savunmaları Reddedildi

Türkiye’nin, Avrupa Komisyonu’nun yerel ilaçlara öncelik verildiğine ilişkin iddialarının kanıtlanabilir olmadığı, yerelleşme programının tedaviye erişim ve sağlık hakkı kapsamında geliştirildiği, ithal ürünlerin piyasaya girişinin engellenmediği, ilaçların geri ödeme listesine alınmasının ise yetkililerin takdirine bırakılmış olduğu bunun da GATT (General Agreement on Tariffs and Trade 1994) kapsamında bir ihlal oluşturmadığı yönündeki savunmaları DTÖ Paneli tarafından reddedildi. Panel, Türkiye'nin yerelleşme ve yerli ilaçlara ilişkin öncelik verme önlemlerini GATT kapsamındaki yerli ve ithal ürünlere eşit davranma yükümlülüklerine uygun hale getirmesini tavsiye etti. 

Türkiye, kararı tahkime taşımak üzere DTÖ’ye başvuru yaptı. 


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.