Anasayfa Makaleler 30.06.2020 Tarihli Cumhurbaşkanı Kararları ile İş Hukuku’nda Yapılan Değişiklikler
30.06.2020 Tarihli Cumhurbaşkanı Kararları ile İş Hukuku’nda Yapılan Değişiklikler30.06.2020 Tarihli Cumhurbaşkanı Kararları ile İş Hukuku’nda Yapılan Değişiklikler


30.06.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararları ile; işçi çıkarma yasağı, ücretsiz izin, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği bir ay uzatıldı.

Yazar: Av. Hatice Arabacı

Tarih: 30.06.2020


Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar” ve “22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar” 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı T.C. Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu kanun ile işçi çıkarma yasağı, ücretsiz izin, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği bir ay uzatıldı.

Fesih Yasağı, Ücretsiz İzin ve Nakdi Ücret Desteği Bir Ay Uzatıldı

Koronavirüs (Covid-19) salgınının iş hayatına etkisini azaltmayı amaçlayan Torba Kanun ile ile İş Kanunu’na tabi olup olmadığına bakılmaksızın, her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler (25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan haller) dışında işveren tarafından feshedilemeyecekti. Ayrıca işçilere ücretsiz izinde oldukları dönemde günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilecekti. Konu hakkındaki detayları açıkladığımıza yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

İşverenin fesih yasağı, işçinin onayının aranmadığı ücretsiz izin uygulaması ve nakdi ücret desteğinin süresi 30.06.2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile bir ay uzatıldı. Bu uygulamalar 17.08.2020 tarihine kadar devam edecek.

Kısa Çalışma Ödeneği Bir Ay Daha Ödenecek

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği  üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadar ödenecekti.

Yeni karar ile 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi;

  • Yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın,

  • Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartlan aşmamak kaydıyla,

  • Kararın yayımı tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden itibaren uzatılmıştır.

Kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

SONUÇ: 30.06.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararları ile;

  • İşverenler, “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” dışında, 17.08.2020’ye kadar işçi çıkaramayacaktır.

  • 17.08.2020’ye kadar ücretsiz izin, işveren işçisini onay almaksızın ücretsiz izne ayırabilecektir.

  • 17.08.2020’ye kadar nakdi ücret desteği devam edecektir.

  • Kısa çalışma ödeneği, Kararın yayımı tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden itibaren, kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.