Anasayfa Makaleler Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik
Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İlişkin İstisna Kriterinde DeğişiklikVeri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik


Yazar: Av. Gonca Deveci, Işılay Sarıkaya

Tarih: 28.07.2023


Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum"), 25 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı "Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kamuoyu Duyurusu" ile ana faaliyeti özel nitelikli kişisel veri işlemeyen küçük işletmelerin, veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünden muaf tutulması için belirlediği mali bilanço limitini güncellemiştir.

Sicile Kayıt Yükümlülüklerinde İstisnalar

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kaydolmak zorundadır. Ancak, bu yükümlülüğe Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen istisnalar getirilebilmektedir.

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna kriterleri belirlenmiştir. Kayıt yükümlülüğüne getirilebilecek istisna haller; verinin niteliği, sayısı, işlenme amacı, faaliyet alanı, üçüncü kişilere aktarılma durumu, işlemenin kanunlardan kaynaklanması, muhafaza edilme süresi ve veri konusu kişi grubu veya veri kategorileri kriterleri çerçevesinde Kurul tarafından alınacak kararlar ile belirlenmektedir.

VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğünün İstisna Kriterinde Güncelleme

19 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kurul kararı ile, "yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemeyenler" sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştu. Ancak, ülkemizdeki ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yapılan güncelleme sonucunda bu tutar yeniden değerlendirildi.

Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 06/07/2023 Tarihli ve 2023/1154 Sayılı Kararı ile bu ifade yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” olarak değiştirildi.

Buna göre, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemeyen gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları;

  1. Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve

  1. Yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az ise

Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuşlardır.

SONUÇ:

Kurul’un bu kararı doğrultusunda, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemeyen gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları, yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk Lirasından az olması ve diğer kriterlere takılmaması durumunda VERBİS kayıt yükümlüsü olmayacaklardır.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.