Anasayfa Makaleler Taşeron İşçilere Ödenen Kıdem Tazminatları Şirketlere Rücu Edilebilecek
Taşeron İşçilere Ödenen Kıdem Tazminatları Şirketlere Rücu EdilebilecekTaşeron İşçilere Ödenen Kıdem Tazminatları Şirketlere Rücu Edilebilecek

Anayasa Mahkemesi 15.10.2019 tarihli kararıyla kamu hizmet alımı sözleşmesi kapsamında çalışan işçiye kamu kurumunun ödediği kıdem tazminatının yüklenici firmadan ancak sözleşmede açıkça belirtilmişse istenebileceğini düzenleyen İş Kanunu hükmünü iptal etti.

Yazar: Av. Hatice Arabacı, Stj. Av. Zülfü Taha Yücesoy

Tarih: 4.11.2019


Uygulama Nasıldı?

4857 sayılı İş Kanunu’nda 21/02/2019 tarihinde 7166 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, İdareler tarafından 11.9.2014’ten sonra imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan işçilere 11.9.2014’ten sonra geçen süreye ilişkin olarak ödenen kıdem tazminatlarının, ihale sözleşmesinde aksine açık hüküm yoksa, yüklenicilere rücu edilmesi uygulaması sonlandırılmıştı.

Ancak bu değişiklik, Anayasa Mahkemesi tarafından 19.09.2019 tarihinde iptal edildi. Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararı için buraya tıklayınız.

Kanun Hükümleri Neden İptal Edildi?

Anayasa Mahkemesi, eklenen bu fıkranın, iş sahibi özel şirket olan yükleniciler ile iş sahibi bir kamu kurumu olan yükleniciler arasında ayrımcılık sonucu doğurduğuna ve Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.

 

SONUÇ:

İdareler, 11.09.2014’ten sonra akdedilmiş olan ihale sözleşmeleri kapsamında da, sözleşmede bu yönde açık hüküm olmasa dahi, yüklenicilerin işçilerine ödedikleri kıdem tazminatları için  yüklenici firmalara rücu davaları açabilecek.

İdarelerin açtığı rücu davaları devam ederken, 21.02.2019 tarihinde yapılan değişiklik gereği 11.09.2014 sonrasında geçen süreler için “ihtilafın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar verilen davalara ilişkin olarak mahkeme kararı kesinleşmemişse rücu edilebilecek.

  • Eğer sözleşmede farklı yönde bir açık hüküm yoksa, bu rücu hakkı, Türk Borçlar Kanunu’nun müteselsil borçluluk hükümlerine göre tutarın yarısının iş sahibi kamu kurumu tarafından yüklenici firmaya rücu edilebilmesi sonucunu doğuracak.

Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.