Anasayfa Makaleler Tahliye Davalarında İstinaf ve Temyiz Kanun Yolları
Tahliye Davalarında İstinaf ve Temyiz Kanun YollarıTahliye Davalarında İstinaf ve Temyiz Kanun Yolları


Bu yazıda, kira ilişkisinden doğan tahliye davaları sonrasında verilen tahliye kararlarına karşı istinaf ve temyiz kanun yolu başvuruları değerlendirilmektedir.

Yazar: Av. Diren Toprak, Av. Şükran Demirtaş

Tarih: 26.06.2024


Ekonomik koşullardaki istikrarsızlık ile emlak piyasasındaki dalgalanma nedeniyle kira ilişkisinden kaynaklanan davalar hızla artmaya devam etmektedir. Kiraya veren ile kiracının karşı karşıya geldiği davalarda çoğu zaman kiralananın tahliyesi talep edilmektedir.

Tahliye davası, kiracının davranışlarından kaynaklanabileceği gibi kiraya verenin ihtiyacından dolayı da açılabilir. Çoğunlukla kiraya verenin veya yeni kiracının gereksinim duyması nedeniyle yahut kiracının kira bedellerini ödememesi ya da tahliye taahhüdünün bitmesi üzerine kiraya veren tarafından tahliye davası açıldığı görülmektedir.

Mahkeme tarafından yapılan yargılama neticesinde kiracının dava konusu taşınmazdan tahliyesine karar verilebileceği gibi aksi yönde karar verilmesi de mümkündür. Dava aleyhine sonuçlanan taraf bakımından ise üst derece mahkemesine başvurma imkânı bulunmaktadır. Ancak ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf ve temyiz kanun yollarına gidilebilmesi için miktar ve değer itibariyle belli bir parasal sınırın geçilmesi gerekir.

Tahliye davalarında dava değeri bir yıllık kira bedeline göre belirlendiğinden istinaf incelemesi için kesinlik sınırı da bu değere göre belirlenir. Buna göre, 2024 yılı itibariyle dava değeri, yani bir yıllık kira bedeli, 28.250,00-TL’den fazla olan tahliye davalarında istinaf yoluna başvurmak mümkündür.

Tahliye davalarında temyiz yoluna başvurmak için aranan kesinlik sınırı ise istinaftan farklıdır. Esasen, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 362. maddesi uyarınca Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davalarda temyiz incelemesi yapılmamaktadır. Ancak aynı maddeye eklenen hüküm ile tahliye tavalarında temyize gidilebilmesi mümkün kılınmıştır. HMK’nın 362/1-b maddesi uyarınca üç aylık kira tutarı temyiz sınırının üstünde olan tahliye davalarında temyize gidilebilmesi mümkündür. Buna göre, 2024 yılı itibariyle üç aylık kira bedeli 378.290,00 TL’nin üstünde olan tahliye davalarında temyiz yolu açık olup bu tutarın altında kalan davalarda temyize başvurulamayacaktır.

Belirtmek gerekir ki gerek istinaf incelemesinde gerekse de temyiz incelemesinde dava tarihindeki kira bedeli ile karar tarihindeki kesinlik sınırları esas alınmaktadır. İstinaf incelemesinde yerel mahkemenin karar tarihi, temyiz incelemesinde ise Bölge Adliye Mahkemesi’nin karar tarihi esas alınır. İstinaf ve temyiz yolunda parasal sınırlar ise her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından güncellenmektedir.

SONUÇ: Sonuç olarak, tahliye davalarında karar tarihi itibariyle parasal sınırın aşılması halinde istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulması mümkündür. İstinaf incelemesi için bir yıllık kira bedelinin, temyiz incelemesi için ise üç aylık kira bedelinin kesinlik sınırını aşması gerekmektedir.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.