Anasayfa Makaleler Rekabet Kurumu, Yeniden Satış Fiyatlarına Müdahalelere Odaklandı
Rekabet Kurumu, Yeniden Satış Fiyatlarına Müdahalelere OdaklandıRekabet Kurumu, Yeniden Satış Fiyatlarına Müdahalelere Odaklandı


Rekabet Kurumu’nun, yeniden satıcıların satış fiyatlarına müdahalelere odaklandığı gözlemlenmektedir.

Yazar: Av. Haşmet Ozan Güner, Stj. Av. Doğukan Menderes

Tarih: 23.02.2024


Yeniden satıcıların satış fiyatı müdahalesine 1.5 milyar TL’lik ceza uygulandı.

Özellikle 2023 yılı başından beri, tedarikçilerin, yeniden satıcıların (bayi ve distribütörlerin) satış fiyatına müdahalesi konusunda Rekabet Kurumu’nun gerçekleştirmiş olduğu incelemeler ve kestiği cezalarda artış gözlemlenmektedir.

Rekabet Kurumu birçok tedarikçiye, 2023 yılı başından beri, bayi ve distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği gerekçesiyle toplam yaklaşık 1.5 milyar TL’lik ceza uyguladı.

Tedarikçiler ile yeniden satışılar arasındaki sözleşmeler her ne kadar kural olarak Rekabet Kurumu’nun Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında olsa ve bu nedenle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddelerindeki yasaklamalardan muaf olsa da; tedarikçi tarafından yeniden satıcıların satış fiyatlarına müdahaleler, bu anlaşmaları söz konusu muafiyet kapsamı dışına çıkarmaktadır.

Gerçekleştirilen incelemelerin birçoğunda taraflar uzlaşma yoluna gitmeyi tercih etmiştir. Bu uzlaşmalar neticesinde teşebbüslere uygulanan cezalarda indirime girilmiştir. Ayrıca, Rekabet Kurumu cezaları cezanın verildiği yıldan bir önceki mali yıl cirolarını esas aldığından; 2023 yılı içinde sonuçlandırılan uzlaşmalarda 2022 yılı ciroları esas alınmış ve bu durum ceza verilen teşebbüslerin 2023 yılında artan ciroları üzerinden ceza ödemekten kaçınmalarını sağlamıştır.

2023 yılı başından itibaren bu gerekçe ile verilen cezaların listesine bu tabloda ulaşabilirsiniz

Dikey Anlaşmalarda yeniden satış fiyatına müdahale nedir?

Yeniden satış fiyatına müdahale, üst pazarda bulunan tedarikçinin alt pazarda yer alan yeniden satıcıya (bayi, distribütör) ürünün yeniden satış fiyatıyla ilgili müdahalede bulunmasıdır. Yeniden satıcıların tedarikçilerden temin ettiği ürünleri nihai tüketiciye ulaştırırken belirleyici fiyatlara tedarikçinin müdahalede bulunulması yasaklanmıştır. Bu durumun dikey ilişki kapsamında rekabeti bozucu etki yarattığı kabul edilmektedir.

Belirtmek gerekir ki, sabit veya asgari satış fiyatına dönüşmemesi koşuluyla, tedarikçinin azami satış fiyatını belirlemesi veya satış fiyatını tavsiye etmesi mümkündür.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.