Anasayfa Makaleler Petrol Araştırma, Arama ve Sondaj Faaliyetlerinde Çalışanların Gece Çalışma Süreleri Yeniden Düzenlendi.
Petrol Araştırma, Arama ve Sondaj Faaliyetlerinde Çalışanların Gece Çalışma Süreleri Yeniden Düzenlendi.Petrol Araştırma, Arama ve Sondaj Faaliyetlerinde Çalışanların Gece Çalışma Süreleri Yeniden Düzenlendi.


4857 Sayılı İş Kanunu’nda Yapılan Yeni Değişiklikle Petrol Araştırma, Arama ve Sondaj Faaliyetlerinde Çalışanlara, 7,5 Saati Aşan Çalışma Yaptırılabilecek.

Yazar: Av. Hatice Arabacı, Stj. Av. Tuğsel Acar

Tarih: 28.12.2022


İŞ KANUNUNDA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLE PETROL ARAŞTIRMA, ARAMA VE SONDAJ FAALİYETLERİNDE ÇALIŞANLARA, YAZILI ONAYLARI İLE GÜNLÜK 7,5 SAATTEN FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLECEK.

4857 sayılı İş Kanununda 28. 12.2022 tarihinde 7429 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde çalışanların gece çalışma süreleri yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde çalışanlara, işçinin yazılı onayı ile 7,5 saatten fazla çalışma yaptırılabilecek.

Petrol Faaliyetlerinde Gece Çalışması Açısından Fazla Mesai Uygulaması Yeniden Düzenlendi.

Yeni düzenlemeye kadar petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde geceleri günde 7,5 saati aşan çalışma yapılamamaktaydı. Gece çalışmalarında 7,5 saati aşan çalışma ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti açısından mümkündü. Yargıtay uygulamasına göre anılan faaliyetler dışında 7,5 saati aşan çalışma yapılması durumunda haftalık çalışma süresinin 45 saati aşıp aşmamasına bakılmaksızın günlük 7,5 saati aşan çalışmalar fazla çalışma kapsamında değerlendirilmekteydi.

Ancak yeni düzenlemeye göre   “30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında” çalışan işçinin yazılı rızası alınarak günlük 7,5 saati aşan çalışma yapılsa dahi haftada 45 saati aşan kısım fazla çalışma olarak değerlendirilecektir. Günlük 11 saatlik azami çalışma süresi uygulaması ise devam etmektedir.

Gece Çalışmalara İlişkin Düzenlemelere Aykırı Davranan İşverenler Hakkında Uygulanacak İdari Para Cezaları

İşçileri geceleri 7,5 saatin üzerinde çalıştıran ve gece-gündüz postalarını değiştirmeyen işverenler hakkında 2022 yılı için 4.173 TL idari para cezası uygulanmaktadır. İşçilerin rızasını almadan fazla çalışma yaptırma, fazla çalışma ücretini ödememe hallerinde ise bu durumdaki her işçi için 2022 yılı için 755 TL idari para cezası uygulanır. Bu miktarlar 2022 yılı için öngörülmüş olup her yıl kural olarak yeniden değerleme oranında artmaktadır. 2022 yılına ait yeniden değerleme oranı %122,93 oranında olduğundan 2023 yılında anılan cezalarda %122,93 oranında artış yapılması beklenmektedir.

SONUÇ: Yeni düzenlemenin 28.12.2022 tarihi itibariyle yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle;

  • Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde, işçinin yazılı rızasıyla gece 7,5 saati aşan sürelerle çalışma yaptırılabilecek,
  • İşçinin rızası kapsamında gece çalışmasında günlük 7,5 saati aşan çalışma yapılsa dahi haftalık çalışma süresinin 45 saati aşan kısmı fazla çalışma kabul edilecektir.
  • Gece çalışmaları hakkındaki düzenlemelere aykırı davranan işveren hakkında idari para cezaları uygulanacak.

Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.