Anasayfa Makaleler OHAL İlan Edilen İllerde İşverenlere Geçici Fesih Yasağı Getirildi
OHAL İlan Edilen İllerde İşverenlere Geçici Fesih Yasağı GetirildiOHAL İlan Edilen İllerde İşverenlere Geçici Fesih Yasağı Getirildi


OHAL kapsamındaki Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 22/02/2023 tarihinden itibaren 08/05/2023’e kadar 4857 sayılı İş Kanunu m. 25/II ve sözleşmenin işin sona ermesi halleri dışında iş veya hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecek.

Yazar: Av. Arb. Hatice Arabacı

Tarih: 22.02.2023


08/02/2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 08/05/2023’e kadar olağan üstü hal ilan edilmişti. Bu illerde 22/02/2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çalışma ve sosyal güvenlik alanında bazı tedbirler alındı.

İşverenin Geçici Olarak İşçi Çıkarması Engellendi

OHAL kapsamında istihdamın korunmasına ilişkin tedbir almak amacıyla 22/02/2023 tarihinden itibaren 08/05/2023’e dek işverenin işçi çıkarması yasaklandı. İstisnalar ise şu şekilde:

  • 4857 sayılı İş Kanunu m.25/II ve diğer kanunlarda yazılı ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,

  • Belirli süreli iş ve hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

  • İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi,

  • İlgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi.

Yukarıda sayılan istisna haller, fesih yasağı kapsamında olmadığından bu nedenlerle işten çıkış yapılabilecektir.

Bu kuralı ihlal eden işverenlere “sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası” uygulanacaktır.

Kısa Çalışma Uygulamasında Hasarlı Binaların Uygunluk Testi Beklenmeyecek

OHAL ilan edilen illerde işverenler depremin etkisinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle Türkiye İş Kurumu’na kısa çalışma başvurusu yapabilecekler.

İşyerinde hasar olduğunu işyerleri için uygunluk tespiti tamamlanması beklenmeden kısa çalışma ödeneği verilecektir.

İşçilere Nakdi Ücret Desteği Verilecek

OHAL ilan edilen illerde 06/02/2023 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunan, kısa çalışma ödeneği veya işsizlik sigortasından yararlanamayan ve SGK’dan yaşlılık aylığı almayan işçilere günlük 133,44 TL nakdi ücret desteği verilecektir.

Nakdi ücret desteği alanlar genel sağlık sigortalısı sayılacak ve primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

Fesih Yasağına Uymama ve Gerçeğe Aykırı Beyanlara İdari Para Uygulanacak

Kararname ile belirlenen fesih haline aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir.

Kısa çalışma uygulanacak işyeri ve nakdi ücretten yararlandırılan işçiler hakkında gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesi, yapılan fazla ödemeler yasal faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecektir.

SONUÇ: 22/02/2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile;

  • İşverenler OHAL kapsamındaki illerde, “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” ile “sözleşme süresinin sona ermesi” dışında, 08/05/2023’ee kadar işçi çıkaramayacaktır.

  • Uygunluk tespiti beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilecektir.

  • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve ücretsiz izne ayrılan işçilere günlük 133,44 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilecektir.

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranan işverenlere ödemelerin iadesi ve idari para cezası verileceği kararlaştırılmıştır.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.