Anasayfa Makaleler İlaç Fiyatları Artırıldı
İlaç Fiyatları Artırıldıİlaç Fiyatları Artırıldı


14.12.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’a geçici 6. Madde eklendi. Bunun sonucunda, ilaç fiyatlarında artış yapılmış oldu. 

Yazar: Av. İpek Açıkgöz

Tarih: 20.12.2022


14.12.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’a geçici 6. madde eklendi. 

Eklenen geçici 6. madde ile 2023 yılı için beşerî tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan bir (1) Avro değeri (“Avro Değeri”) 2022 yılı aralık ayından itibaren geçerli olmak üzere güncellenmiştir. Bu düzenlemeyle, ilaç fiyatlarında hesaplamaya esas alınan bir (1) Avro değeri %36,77 artışla 7,8656 TL’den 10,7577 TL’ye yükseltilmiştir. 

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) madde 3 uyarınca Avro Değeri, “Bir önceki yılın Resmî Gazete’de ilan edilen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının günlük Avro döviz satış kuru gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanacak olan yıllık ortalama Avro değerinin %70 olarak belirlenen uyarlama katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenen avro değerini” ifade etmektedir.  

Öte yandan, 14 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan Değişiklik Kararı ile Karar’ın 2. Maddesinin 2. Fıkrasında değiştirilerek Tebliğin 3. Maddesindekine uyumlu olarak %70 olarak belirlenen uyarlama katsayısı %60’e düşürülmüştür. 

Bu kapsam halen, Avro Değerinde belirleyici olan uyarlama katsayısı Karar’ın 2. maddesinde %60 olarak; Tebliğ’de ise %70 olarak ifade edilmektedir. 

Bu kapsamda 2022 yılı içinde Avro değerinde yapılan güncellemeler aşağıdaözetlenmektedir:  

  • 14 Şubat 2022 Tarihli Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Duyurusu 

14 Şubat 2022 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan duyuru ile  Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplantısında alınan karara binaen 2022 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan bir (1) Avro Değeri 4,5786 TL’den, 6,2925 TL’ye yükseltilmiş; Avro Değerinde yapılan bu artış sebebiyle Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2. maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen (2021 yılı için) 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, Avro Değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak fiyat korumalı ürünlerde 21,71 TL ve diğer ürünlerde 11,35 TL olarak belirlenmişti. 

  • 7 Temmuz 2022 tarih ve 5800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

8 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Temmuz 2022 tarih ve 5800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılı için belirlenen bir (1) Avro bedeli 3. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mahsuplaşma işlemi ürünler hariç uygulama dışı bırakılmak suretiyle %25 arttırılarak 6,2925 TL’den, 7,8656 TL’ye çıkmıştır. Avro Değerinde yapılan değişiklik üzerine Karar’ın 2/10. maddesinde söz geçen barem değerleri ise güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 27,13 TL ve diğer ürünlerde 14,18 TL olmuştur. 

  • 14 Aralık 2022 tarih ve 6546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

14 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’a geçici 6. Madde ile 15 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir (1) Avro Değeri %36,77 oranında yükseltilerek 10,7577 TL olarak güncellenmiştir.  

Yine ilgili geçici 6. maddenin ikinci fıkrası uyarınca 2023 yılı içinde Avro Değerinde güncelleme yapılmayacaktır. Söz konusu Avro Değer artışına müteakip Karar’ın 2. Maddesi 10. fıkrasında yer alan barem değerleri Avro Değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 37,10 TL ve diğer ürünlerde 19,39 TL’ye yükseltilmiştir.  


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.