Anasayfa Makaleler Döviz Alım Belgesinin Tapu Müdürlüklerine Sunumunda Değişikliğe Dair Genelge
Döviz Alım Belgesinin Tapu Müdürlüklerine Sunumunda Değişikliğe Dair GenelgeDöviz Alım Belgesinin Tapu Müdürlüklerine Sunumunda Değişikliğe Dair Genelge 


Tapu Genel Müdürlüğü Yabancı İşleri Daire Başkanlığı yeni yayımlanan genelge uyarınca; döviz satışına ilişkin alınan döviz alım belgelerinin, bankalar aracılığıyla doğrudan ilgili tapu müdürlüğüne sunulması gerektiğini duyurdu.

Yazar: Av. Hatice Arabacı, Av. Ahmet Samet Turan

Tarih: 14.12.2022


Tapu Genel Müdürlüğü Yabancı İşleri Daire Başkanlığı yeni yayımlanan genelge uyarınca; döviz satışına ilişkin alınan döviz alım belgelerinin, bankalar aracılığıyla doğrudan ilgili tapu müdürlüğüne sunulması gerektiğini duyurdu.

Türk vatandaşlığının istisnai olarak gayrimenkul edinimi yoluyla kazanılmasında öncelikle USD 400.000 değerinde döviz satışı yapılması ve bu satışın yapıldığına dair döviz alım belgesinin bankadan teslim alınarak ilgili tapu müdürlüğüne sunulması gerekmekteydi. Yeni yapılan düzenlemeye göre döviz alım belgesi artık doğrudan bankalar tarafından tapu müdürlüklerine gönderilmek zorundadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşleri Daire Başkanlığı, 7123272 sayılı ve 09.12.2022 tarihli genelgeyle, döviz alım belgelerinin yatırımcı veya vekili yoluyla tapu müdürlüğüne iletilmesine yönelik uygulamayı kaldırdı. Buna göre; 09.12.2022 tarihinden sonra satışı yapılan dövizlere ilişkin düzenlenecek döviz alım belgeleri doğrudan bankalar tarafından KEP aracılığıyla ilgili tapu müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

09.12.2022 tarihinden önce alınan ve / veya tapu müdürlüğüne elden sunulan döviz alım belgeleri, tapu müdürlükleri tarafından bankayla irtibata geçilip teyit edilmesi kaydıyla kabul edilecektir.

SONUÇ: 09.12.2022 tarihinden sonra alınacak döviz alım belgelerinin banka tarafından ilgili tapu müdürlüğüne KEP üzerinden gönderilmesi gerekecektir.


Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.