Anasayfa Makaleler 7331 Sayılı Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Önemli Değişiklikler Yapıldı
7331 Sayılı Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Önemli Değişiklikler Yapıldı7331 Sayılı Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Önemli Değişiklikler Yapıldı.

Bu yazıyla birlikte İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılan değişiklikler hukuki olarak değerlendirilecektir.

Yazar: Av. Diren Toprak

Tarih: 16.07.2021


7331 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14.07.2021 tarih ve 31541 sayı ile T.C. Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kanun ile birlikte İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yer alan süreler ile ilgili bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden aşağıda kısaca bahsedilecektir.

  • İdari makamların sükutu başlıklı 10. maddede yer alan 60 günlük zımni ret süresi 30 güne düşürüldü. Yine bu maddede yapılan değişiklik ile idareye başvuru üzerine verilen cevabın kesin olmaması halinde ilgilinin işlemi ret saymayarak bekleme hakkı 6 aydan 4 aya düşürüldü.

  • Madde 11/2 uyarınca, tebliğ edilen idari işlemlere karşı üst makama, üst makam yoksa aynı makama yapılan itirazlara 60 gün içinde cevap verilmediği zaman istem reddedilmiş sayılarak dava açma süresi kaldığı yerden devam ediyorken bu süre değişiklik ile 30 güne düşürüldü.

  • Doğrudan doğruya tam yargı davası açılmadan önce idarenin, ilgilisi tarafından yapılan başvuruya cevap verme süresi 60 günden 30 güne düşürüldü.

  • Kanunda kararların yazılması için bir süre öngörülmemişken değişiklik ile birlikte kararlar verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılıp imzalanacak.

  • Yine kanuna eklenen Geçici 10. Madde ile, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 10., 11. ve 13. maddeler uyarınca idareye yapılmış başvurular bakımından, bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki süreler uygulanacaktır. Dolayısıyla kanun yayımlanmadan önce idareye bir başvuru yapıldı ise dava açmadan önce zımnen ret için beklenmesi gereken süre ile tam yargı davası için yapılan başvurudaki bekleme süresi 60 gün olarak dikkate alınacaktır.

SONUÇ: İdari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvuru, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan istenmesi, idari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanlarca idari dava açmadan önce başvuru yapılması (tam yargı davası) hususlarında idarenin cevap süresi 60 günden 30 güne indirildi. Süresi içerisinde idarece verilen cevap kesin değil ise ilgilinin kesin cevabı bekleme süresi de 6 aydan 4 aya indirildi. Tüm bu süreler değişiklik tarihi olan 14.07.2021 sonrası başvurularını kapsamaktadır.

 

Yukarıdaki metin bilgilendirme amaçlı olup, hukuki tavsiye niteliğinde değildir.